Casa forta de Vinyoles (Cava)

Situació

Formant part del mas actual hi ha un sector amb fileres de pedra ben treballada, que donen testimoni de la seva antiguitat.

ECSA - V. Hurtado

Just abans d’arribar a l’església de Sant Cristòfol de Vinyoles, quan el sender que puja des de Can Neguí desemboca en el prat anomenat de “la Mura”, es troba la masia actual de Vinyoles construïda aprofitant les restes del que fou una casa forta.

Mapa: 35-10(216). Situació: 31TCG849888.

Història

No es té cap notícia documental pel que fa a l’època considerada sobre aquesta casa forta de Vinyoles.

Casa

El mas de Vinyoles és avui dia un conjunt de construccions diverses que s’integren al voltant d’un cos central, de forma rectangular d’uns 6 × 12 m i cobert per una teulada a dos vessants a uns 15 m d’alçada.

Aquest bloc central de la masia segurament formava part del nucli principal d’una construcció defensiva. En efecte, tant per les seves dimensions com pels angles reforçats per carreus ben tallats, pels vestigis d’una porta amb un arc de mig punt a 3 m del nivell de terra i l’existència d’una espitllera al mig de la paret, donen a entendre que es tractava d’una casa forta o d’una torre de guaita.

L’interès d’aquesta edificació rau en el tipus d’aparell de bona part de la paret sud i que conté unes fileres de pedra molt ben treballades, de mides bastant reduïdes i col·locades regularment fins al punt de suggerir una construcció del voltant del segle XIII. La construcció primitiva de caràcter romànic hauria estat ampliada i reformada al final de l’edat mitjana, sempre dins d’una utilització de caràcter defensiu i bastant abans de transformar-se en una masia.