Casa forta de Vinyoles (Cava)

Situació

Formant part del mas actual hi ha un sector amb fileres de pedra ben treballada, que donen testimoni de la seva antiguitat.

ECSA - V. Hurtado

Just abans d’arribar a l’església de Sant Cristòfol de Vinyoles, quan el sender que puja des de Can Neguí desemboca en el prat anomenat de “la Mura”, es troba la masia actual de Vinyoles construïda aprofitant les restes del que fou una casa forta.

Mapa: 35-10(216). Situació: 31TCG849888.

Història

No es té cap notícia documental pel que fa a l’època considerada sobre aquesta casa forta de Vinyoles.

Casa...