Castell de Cava

Situació

Aspecte de les ruïnes d’aquesta fortalesa, enfilades dalt del turó que presideix el poble de Cava.

ECSA - V. Hurtado

Sobre un petit turó damunt mateix del poble de Cava, a més de 1 300 m d’altitud, hi ha unes filades de pedra tallada conegudes amb el nom de “La cadira del Senyor”, que són les úniques restes de l’antic castell de Cava.

Mapa: 35-11(254). Situació: 31TCG852870.

Un cop situats al poble de Cava, per pujar al castell s’ha de voltar tot el poble per un camí de fàcil accés que va en direcció N. (VHC)

Història

Tenim molt poques notícies històriques del castell de Cava, i no és fins el 1277 que apareix documentat en el testament de Galceran III de Pinós un Castro Cava entre els seus béns. Sabem que la família Pinós l’infeudà a Pere Aragall, senyor de la baronia d’Ansovell al final del segle XIII. (VHC)

Castell

En un promontori sobre el poble encara es poden veure restes del parament del castell de Cava. Concretament dos fragments de mur, un dels quals fa angle a la part que mira al N i just al límit del cingle que cau sobre el mateix poble. Aquests paraments no fan més de 8 m en total i presenten un aparell que, en la paret externa, és format per unes fileres de pedres ben tallades. (VHC)

Bibliografia

  • Els castells catalans, 1979, vol. VI(II), pàgs. 1 171-1 174.