Castell del Quer Foradat (Cava)

Situació

D’aquesta fortalesa resten uns fragments de mur en el tossal que empara la població.

ECSA - V. Hurtado

Al cim del turó del Quer o turó Pubill, situat avui dia dins del poble del Quer Foradat, hi ha unes restes de construccions que corresponen a l’antic castell del Quer.

Mapa: 35-11(254). Situació: 31TCG877867.

Un cop en el poble del Quer Foradat i sobre un turó calcari en forma de plataforma d’uns 1,15 m d’alçada que sobresurt per damunt dels teulats de les cases es troben les restes de l’antic castell del Quer Foradat. S’hi pot pujar...