Castell d’Artés

Situació

Aspecte que ofereix l’interior d’una de les estances de la part inferior del castell, situada a ponent.

A. Mazcuñan-F. Junyent

El castell es troba situat al mateix indret de l’església de Santa Maria, que hi ha enfront.
Història

Aquest castell era termenat dins el comtat de Manresa i el seu àmbit territorial comprenia tot l’actual municipi d’Artés més el territori de la parròquia de Santa Maria d’Horta, avui unida al municipi d’Avinyó.

Gairebé segur que al puig on s’aixecà el castell hi havia hagut un castell romà o visigòtic, ja que el topònim es refereix al plural d’arx...