Castell de Gausbert de Leucata (Torrelles de la Salanca)

A l’interior de la cellera de Torrelles hi havia un castell dit cellera de Laucata o castrum Gausberti de Laucata (1136), el qual, sota Nunó Sanç i Jaume II de Mallorca, era tingut en feu per una família dita de Castell, que compartia els seus drets amb el llinatge llenguadocià de Cascastell. Actualment és difícil d’esbrinar i distingir el que pot subsistir a Torrelles d’aquesta fortalesa.