Castellàs o mota de Peralada (Torrelles de la Salanca)

La mota de Peralada era situada a poc més d’1 km al sud-oest de Torrelles, anant cap a Perpinyà, a tocar de la riera de Torrelles o del Molí. Molt a prop seu passava la via romana que unia la Salanca amb Castellrosselló.

Els primers representants de la família Peralada al Rosselló sembla que eren els germans Ramon i Emeric, documentats l’any 1139 i que probablement provenien de l’Empordà. Sembla que Ramon de Peralada es casà amb una filla de la família Torrelles, fet que permet de comprendre que una branca dels Peralada s’instal·lés al Rosselló. La primera vegada que es troba esmentat el castell és l’any 1159, en què Hug de Torrelles donà en alou a Ramon Òliba dues oliveres situades prop del castell de Ramon de Peralada (“intus villa de Turriliis iuxta castellum Raimundi de Petra Lada”). L’any 1201, Maria de Peralada va vendre al seu gendre Ramon de Castellrosselló, marit de la seva filla Saurimonda, el castell de Peralada. Dels Castellrosselló, l’any 1258 va passar a formar part dels béns de la família Canet. Finalment, el 1299 fou venut al rei Jaume de Mallorca per 13 000 sous barcelonesos. El darrer cop que surt esmentat aquest castell és al segle XIV, època en què ja no tenia cap funció militar. L’any 1318 es fa esment de “[...] quodam campum vocatum Castelas de Peralada, in quo est quoddam castellasceum terreum”. Aquest document és doblement interessant. D’una banda perquè diu com era aquest castell (un “castellàs de terra”), de l’altra perquè reflecteix el seu abandonament.

D’acord amb L. Conill (1926, pàgs. 43-44), historiador de Torrelles, cal pensar que aquest castell era situat en una mota de terra que s’alçava al lloc dit la Flota i que havia desaparegut uns vint anys abans del moment en què ell escrivia (per tant al començament del segle XX), sota la pressió de l’arada i dels pics. Hom es pot plantejar la possibilitat que la mota de Peralada fos feta en el moment de l’arribada de la família Peralada al Rosselló. Fou construïda, per ordre de Ramon de Peralada, cap a l’any 1139? De fet, cal adonar-se que, el 1159, hom parla del castell de Ramon de Peralada. D’altra banda, hom sap que aquesta mota fortificada va ser abandonada a l’inici del segle XIV. Es va utilitzar durant poc més de cent cinquanta anys. Per desgràcia, aquesta mota que es troba tan ben documentada no s’ha conservat i desaparegué ara fa cent anys sota la relia i els pics.