Santa Maria de Juegues (Torrelles de la Salanca)

Església esmentada des del 1089 i reconstruïda als segles XVI-XVII, en què esdevingué una ermita. El nom del lloc es d’interpretació incerta, per bé que sigui a vegades interpretat com a testimoniatge de l’existència d’una comunitat jueva. Les formes antigues del topònim són aquestes: Nutidaigas, 963; ludegas, 1011; ludigas, 1067; villa Judegas, 1070; villa Judaicas, 1085; Judeghes, 1154; Juseques, 1342. Com que el lloc és a la vora del riu Aglí, sembla que l’origen del nom podria també esser iuxta aquas = jusaigues.