Castell de la Llavinera (Sant Pere Sallavinera)

Les primeres notícies sobre l’existència del terme de la Llavinera es troben en la donació que l’any 1015 feu el bisbe Borrell de Vic al levita Guillem d’Oló del lloc de la Sagarra, amb els puigs de Carat, Calafell i Farrera; en les afrontacions del lloc hi figura el terme de la Llavinera (Lavineria).

El domini eminent del castell es trobava en poder dels bisbes de Vic, sense que hom pugui saber com l’obtingueren. Aquests infeudaren el castell a la família Cervera i els castlans en foren inicialment els Rocafort.

Les primeres notícies del castell corresponen als castlans. L’any 1022...