Santa Margarida de Cogullera (Sant Pere Sallavinera)

Aquesta església era situada dintre de l’antic terme del castell de la Llavinera. Sempre fou una capella rural vinculada al mas Casa Ollera o Cogollera, com finalment se l’anomenà, situat dins el terme de la parròquia de Sant Pere Sallavinera.

El primer document que parla de l’existència d’aquesta capella és de l’any 1072, data en la qual un feudatari del castell de Llavinera, Ot Miró, donà a la seva muller Gerberga l’alou que tenia a Llavinera, i una de les afrontacions corresponia a l’església de Santa Margarida. Posteriorment l’església torna a documentar-se quan l’any 1224 l’abat...