Castell de Montcerdà (Puigcerdà)

La primera menció documental d’aquest castell es consigna en l’acta testamentària del comte Guillem Ramon I de Cerdanya, datada el 7 d’octubre de 1094. Segons indica el testament, el comte llegà al seu fill Guillem Jordà, entre altres molts castells, el de Mons Cerdanus.

Un segle més tard, el 16 de març de 1178, el rei Alfons I de Catalunya-Aragó havia fet traslladar la vila d’Ix a l’indret anomenat Montcerdà (Monte Cerdano), que fou l’origen de la vila de Puigcerdà. Molt probablement, aquest trasllat al lloc de Montcerdà fou determinat perquè allí, juntament amb el castell, ja hi havia un significatiu nombre d’habitants. Amb el temps, aquesta fortalesa s’anomenarà castell de Puigcerdà, com la vila que presidia, i tot i que no n’hi ha esments explícits al llarg de l’edat mitjana, sí que n’han pervingut d’època moderna. Actualment no resten vestigis d’aquesta fortalesa.