Convent de Sant Domènec (Puigcerdà)

El convent de Sant Domènec fou el primer que va ser fundat a Puigcerdà, a la fi del segle XIII. Hi ha un document de l’1 de novembre de 1290 que parla explícitament de fundació. Es tracta de l’arribada a Puigcerdà de Bernat Guillem, frare predicador, amb la intenció d’establir-hi una casa del seu orde. Les aspiracions de Guillem Bernat toparen amb les del paborde del monestir de Cuixà a Cerdanya, Guillem Colomer, el qual notificà al religiós dominic que l’abadia de Cuixà tenia drets en el lloc que aquell havia triat per a fer-hi el convent, amb la intenció de prohibir o almenys de frenar...