Marededeu de la Sagristia (Puigcerdà)

Marededeu

Talla de la Mare de Déu cremada l’any 1936 segons una fotografia antiga. Actualment és venerada una còpia a l’església de Sant Domènec.

Arxiu Mas

A l’antiga parròquia de Santa Maria de Puigcerdà es venerava una imatge romànica de la Mare de Déu, que es perdé en l’incendi produït en l’església el 22 de juliol de l’any 1936. La talla actual, dita popularment Mare de Déu de la Sagristia, venerada a l’església de Sant Domènec, que esdevingué parroquial després de la destrucció de l’església de Santa Maria, és una còpia de la que va ser destruïda el 1936. El seu nom té l...