Vila de Puigcerdà

Situació

Vista aèria de Puigcerdà , on es pot apreciar molt bé l’entramat dels vells carrers situats dintre l’antic clos emmurallat.

ECSA - M. Catalán

La vila de Puigcerdà, capital de la Cerdanya, s’alça en una àmplia terrassa que s’eleva sobre una gran plana, entre el riu Querol i el Segre. Consta d’un nucli antic, en un altre temps totalment emmurallat, del qual resten alguns vestigis, i una sèrie de ravals adossats, a més d’un eixample modern.

Mapa: 36-10 (217). Situació: 31TDG118987.

Puigcerdà  és un important centre de comunicacions; a la vila conflueixen la...