Sant Jaume de Rigolisa (Puigcerdà)

El lloc de Rigolisa és avui dia un raval de la vila de Puigcerdà. La menció més antiga d’aquest indret data de l’any 958, quan l’alodium Heiragolisa fou confirmat com a propietat del cenobi de Cuixà en un precepte del rei Lotari. Hom suposa que l’església de Sant Jaume degué ser construïda després del 958 pels monjos del monestir de Sant Miquel de Cuixà, ja que, l’any 968, en la butlla de confirmació de béns que el papa Joan XIII atorgà a aquell cenobi, li confirmà la possessió d’Aragolizam cum alode et ecclesiam Sancti Jacobi; posteriorment, aquesta propietat li tornà a ser ratificada en la...