Sant Tomàs de Ventajola (Puigcerdà)

Situació

Capçalera de l’església de Sant Tomàs, força alterada, amb l’absis primitiu amb decoració de tipus llombard.

ECSA - Rambol

L’església parroquial de Sant Tomàs és al centre del llogaret de Ventajola, situat al sud-oest de Puigcerdà.

Mapa: 36-10(217). Situació: 31TDG105968.

Per a anar-hi cal agafar, de la carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdà, una pista que surt en direcció oest del quilòmetre 168, 9 i que arriba a Ventajola després d’haver fet 1,2 km. També s’hi pot anar des de la carretera N-260. (RMAE)

Història

La primera menció que hom ha localitzat...