Castell de Peralta (Vulpellac)

Situació

Vista de la torre, amb el mur de migjorn ben enderrocat. Al costat de ponent, i a l’alçada del primer pis, hi ha una petita porta acabada amb un arc de mig punt.

E. Pablo

El castell de Peralta és situat al cim d’un pujol poc enlairat sobre les terres circumdants, uns pocs centenars de metres a migjorn de l’església de Santa Susanna.

Mapa: 334M781. Situació: 31TEG076449.

Per anar-hi, si seguim la carretera que va de la Bisbal a Palafrugell, podem agafar la pista que porta a Santa Susanna de Peralta, indicada a la carretera, o bé podem anar una...