Necròpoli de Canapost (Vulpellac)

Al costat de l’església de Sant Esteve de Canapost hi ha considerables vestigis de la necròpoli medieval. Actualment, són visibles restes d’una diversitat de sarcòfags, localitzades a l’ampli espai situat a migdia i a llevant de l’església, que és clos pel mur de tanca, d’època tardana, del cementiri parroquial. i en aquest mateix mur.

El que avui es coneix de la necròpoli són només fragments dispersos de grans sarcòfags, sobretot les seves cobertes, grosses i de doble vessant. Tots els sarcòfags foren tallats en pedra sorrenca de la contrada. La descoberta, la dispersió i, en...