Castell de Tersà (Castellar del Riu)

Situació

El castell de Tersà es troba situat prop la casa del mateix nom, sobre el Pla de Campllong. Les seves escasses restes, una paret i el que pot ser la base d’una torre quadrada, s’aixequen sobre un turó que domina la casa de Tersà, el Pla de Campllong i Castellar del Riu. Aquest castell figura situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 292-M781: x 97,5 — y 62,1 (31 TCG 975621).

L’accés a les restes del castell és molt difícil. Per arribar-hi cal prendre la carretera que des de Berga porta a Sant Llorenç de...