Castell de Tona

Situació

Una vista del conjunt del turó del castell amb l’església de Sant Andreu, a primer terme, i la torre que ha pervingut, a segon terme.

J. Pagans-TAVISA

El castell de Tona es troba situat al cim del turó al qual ha donat el nom, tocant al casc urbà de la població. Aquest turó té una esplanada gran de forma irregular, més o menys el·líptica, en direcció nord-est — sud-est. A la punta nord-oriental i dominant, a tramuntana, la Plana de Vic i a migjorn el Congost, hi ha emplaçat el castell. Des d’aquest indret hom domina una extraordinària panoràmica vers...