Sant Andreu Xic o de les Viles (Tona)

Aquesta església es trobava dintre el terme del castell de Tona. Encara que la tradició recollida pel bisbe Antoni Pasqual en l’acta d’una visita pastoral de l’any 1690 vol que aquesta església, que té la mateixa advocació que la parroquial, sigui la primitiva del terme, aquest fet no es confirma en cap document. L’acta de consagració de l’any 889 de l’església de Sant Andreu de Tona, no situa l’església consagrada en cap lloc concret, com seria al puig o al costat del castell. Com que l’edifici del castell no correspon al temple de l’any 888, queda dempeus el dubte. Les primeres notícies...