Castell de Valltallada (Torrefeta i Florejacs)

A llevant de Florejacs, vers Guissona, hi ha la partida de Valltallada o Vantalada, que té els seus orígens en un castell homònim, del qual ara ja no es conseva cap vestigi. El lloc de Valltallada és esmentat per primera vegada en un judici celebrat a Guissona l’any 1024, pel qual el bisbe Ermengol d’Urgell reclamà a Guillem de Lavansa les terres del terme de Guissona que li havia usurpat injustament; en la delimitació del terme de Guissona s’indica que a tramuntana afrontava, entre altres indrets, amb vallis Dalada. Pocs anys després ja apareix en la documentació el castell de l’indret, quan l’any 1082 els esposos Arnau i Guisla cediren per a remei de la seva ànima a Santa Maria de la Seu i als seus canonges el castell de Claret i “ipsum castrum que vocant Valletalada” amb tots els seus termes i les seves pertinences; segons consta en el document, ambdós castells eren inclosos al comtat d’Urgell i pertanyien al terme de Guissona. A partir d’aquest moment no s’ha localitzat cap més referència sobre el castell.

De Valltallada sorgí una família homònima documentada en escriptures dels segles XII i XIII. Consta que l’any 1176 Guillem de Valltallada, la seva muller Sança i llurs fills vengueren al bisbe d’Urgell Arnau de Preixens tots els béns que posseïen a Guarda-si-venes i a Valle Talada pel preu de 120 sous agramuntesos.