Sant Amanç de Torrefeta (Torrefeta i Florejacs)

El poble de Torrefeta és situat en un fondal al sector de migdia de la plana de Guissona. El lloc fou conquerit pels comtes i bisbes d’Urgell a l’inici del segle XI i aviat formà una quadra integrada dins el terme més ampli de Guissona. Hi ha constància de la quadra i el castell de Torrefeta des de l’any 1031, en què el bisbe Ermengol d’Urgell cedí el lloc a Guifré i a la seva esposa. És molt probable que en aquests moments es bastís la parròquia de Sant Amanç. Tanmateix, cal esperar fins l’any 1078 per a trobar la primera notícia de l’església de Torrefeta. En aquest any es publicà el testament sacramental de Berenguer, que fou jurat pels testimonis, Guillem Guifré, Ramon Bernat i Vidal Sinfred, sobre l’altar de “Sancti Amancii qui est fundatus ante villa Torrefacta”.

En l’acta de consagració de Santa Maria de Guissona de l’any 1098 consta que aquesta canònica cobrava delmes, primícies i altres drets al terme. Tal vegada això podria indicar que al final del segle XI la canònica de Guissona tenia uns certs drets sobre la parròquia.

Sobre aquesta església, se’n coneixen poques notícies més. A la segona meitat del segle XVII es construí l’actual edifici barroc, que té un campanar del segle XVIII. Conserva l’orientació tradicional, però amb la façana a llevant.