Jaciment dels Escolans (Torrefeta)

Situació

Jaciment dels Escolans. Restes d’aquesta enigmàtica construcció, de planta quadrangular, amb murs disposats de manera graonada.

ECSA-J. Oliva i J. Ros

Aquest jaciment és situat al sector nord-est del terme de Palou de Sanaüja, a la partida dels Escolans, en una zona de bosc d’alzines.

Mapa: 34-14 (361). Situació: 31TCG553323.

Per a anar-hi des de Guissona, s’ha d’agafar la carretera L-313 en direcció a Ponts; a uns 4 quilòmetres de Guissona, dalt d’un turó, es troba el nucli de Palou de Sanaüja, i des d’aquí, pel camí que mena a Granollers, s’arriba a la partida dels Escolans, on hi ha el jaciment.

Jaciment arqueològic

Es tracta d’un jaciment a l’aire lliure, al cim d’un petit turó, que té una estructura constructiva de planta quadrangular. Aquesta estructura és feta amb pedres més o menys polides, lligades amb terra i disposades de manera esgraonada.

A tot el voltant s’observa una gran quantitat de pedres amuntegades. Segons la tradició oral, en aquest indret, antigament, s’hi hauria volgut bastir un castell o una torre, sense que l’obra s’arribés a finalitzar. Es tracta, probablement, d’un jaciment medieval.

Prop d’aquest indret, ja dins el terme de Granollers, s’hi van descobrir unes piques que, segons tots els indicis, devien ser trulls, la qual cosa provaria l’existència d’un hàbitat proper.