Santa Maria de Castellmeià (Torrefeta)

Situació

Edifici romànic tardà situat prop del castell que li dona el nom.

ECSA-E. Pablo

L’església de Santa Maria, també coneguda com la Mare de Déu de la Llet, forma part del conjunt de construccions disperses del llogaret de Castellmeià, dit antigament Meià, que s’emplaça a migdia del poble del Llor.

Mapa: 34-14 (361). Situació: 31TCG590219.

Per arribar-hi des de Tarroja de Segarra s’ha de seguir la carretera L-324 que duu a Sant Ramon, i a 2 km agafarem a mà dreta una pista que en uns 500 m mena al temple de Santa Maria. (XSB)

Història

El lloc fou conquerit al segle XI pels comtes d’Urgell. Hom troba la primera referència a la seva fortalesa dita castrum Mediani l’any 1044, de la qual consta que era feudatari Guillem Elomar. És versemblant creure que en aquest moment ja s’havia bastit l’església de Santa Maria, la qual formà part del bisbat d’Urgell. Se sap que era sufragània de la parròquia de Sant Julià del Llor. (MLIR)

Església

Planta de l’església, alterada només per una capella a la part meridional.

X. Solé

Es tracta d’un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó força apuntada, que arrenca d’una cornisa motllurada que ressegueix el perímetre de la nau, i capçada a llevant amb un absis de planta semicircular, sobrealçat, cobert amb volta de quart d’esfera també apuntada. L’absis s’obre a la nau mitjançant un arc presbiteral. Al mur de migjorn hi ha una capella coberta amb volta de canó apuntada, després de la qual, en direcció a ponent, neix un banc de pedra que ressegueix interiorment els murs de la nau. A la façana de ponent hi ha la porta d’accés, feta amb un doble arc de mig punt en degradació, i més amunt hi ha una petita finestra; aquesta façana és coronada per un campanar de cadireta d’un sol ull, que corona els dos vessants de la coberta. El mur ponentí és precedit per un tancat al qual es puja a través d’unes escales laterals.

La part superior de l’absis, sota la cornisa, és resseguit per un ràfec motllurat que fa uns petits arquets i, mig soterrada, hi ha una finestra en arc de mig punt i de doble esqueixada actualment paredada. La capella afegida al mur de migjorn té una coberta d’un sol pendent. L’aparell és de carreus de mida mitjana i gran, de talla irregular, i disposats en filades amb tendència a la uniformitat, que palesen les formes pròpies de la plenitud del segle XII. (XSB)