Sant Cristòfol de la Coscollosa (Torrefeta i Florejacs)

L’església de Sant Cristòfol, avui dia arruïnada, fou el temple de l’antic vilatge de la Coscollosa, situat al nord-oest de Sant Martí de la Morana, damunt el tossal dit de Sant Cristòfol. Una de les primeres referències documentals del castell d’aquest vilatge data del 1040, que és esmentat com a castellum Coscoliose en l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de la Seu. El 1098, en l’acta de consagració de Santa Maria de Guissona, consta que foren confirmats a aquesta canònica els delmes, les primícies, les oblacions i els drets de defunció del terme de Choschonosa, la qual cosa suggereix que el lloc ja disposava d’una església.

L’any 1772 el bisbe d’Urgell declarà ruïnosa l’església de Sant Cristòfol i prohibí que hi hagués culte fins que no s’hi haguessin fet obres d’arranjament. Fa alguns anys que està ensorrada, i les seves pedres foren aprofitades per a bastir el campanar de Sant Martí de la Morana. (ABR-MLIR)

Avui dia aquesta antiga església és un edifici del qual només es conserva part del mur de ponent i traces de la planta, d’una nau capçada per un absis semicircular. Entre els vestigis del mur absidal, s’hi pot veure la llinda de l’obertura d’una finestra, retallada en arc semicircular. A partir d’aquest element i de l’aparell dels seus paraments, formats per carreuó allargassat sense polir, podem considerar que es tracta d’una obra rústega, del principi del segle XII. (JAA)