Església de Mallabecs (Torrefeta i Florejacs)

L’antic vilatge de Mallabecs és situat al nord-oest de la Morana. La documentació constata la seva existència des de l’any 1075, quan Bernat, fill de Company, llegà a la seva muller Gerberga en el seu testament diversos béns que tenia “in termino de Mallabechs” i en altres termes propers. De l’església d’aquest vilatge, que formà part del bisbat d’Urgell, se’n desconeix el titular. En l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de Guissona, datada el 1098, consta que els bisbes consagrants confirmaren a l’esmentada canònica els delmes, les primícies, les oblacions i els drets de...