Domus de Desvilar (Tavertet)

Les primeres notícies de la família que habitava aquesta casa forta es documenten a partir del 1050 amb dos personatges anomenats Guerau, un casat amb Sinner i l’altre amb Peronella. Amb el cognom Vilar no apareixen fins el 1117 amb Guillem de Vilar. Aquesta família de cavallers s’entroncà amb els de Conanglell el 1377 i amb d’altres famílies de la petita noblesa comarcal. El 1737 Felip V concedí reconeixença de noblesa als Desvilar. La pubilla Maria de Desvilar el 1831 es casà amb Fèlix Muntanyà de Seva. Els Muntanyà foren propietaris del casal fins fa pocs anys i encara conserven l’arxiu familiar. L’edifici actual és una reconstrucció del segle XVII sense que conservi elements antics.