Domus de la Sala del Brull

Aquesta fortalesa es documenta a partir del segle XII. En el mas actual del mateix nom es guarda documentació de la família des del 1270. Conserva diverses restes medievals en la part baixa del mas, però es fa difícil de discernir si són romàniques o posteriors.