Esglésies del terme de la Llacuna

Al terme de la Llacuna hi ha constància d’altres capelles i esglésies, com Sant Vicenç o Sant Julià de Rofes, que pel seu titular podrien ser d’origen romànic. La manca de dades d’època medieval sobre aquestes no en permet establir la història de manera més precisa. (CPO)

En concret, les despulles de la capella de Sant Vicenç, prop de Baltà i del mas la Peça, no són altra cosa que un munt d’enderrocs, envaïts per la vegetació, on sobresurt lleugerament a la banda de ponent un fragment de mur esgavellat, aparellat amb blocs de pedra de mides irregulars, només desbastats i disposats desordenadament.

La migradesa d’aquestes restes no permet de restituir-ne la planta, i menys encara, d’establir-ne la datació i la filiació. (FJM-AMB)