Sant Pere de Màger o de Vilademàger (La Llacuna)

Situació

Vista del sector nord-oest d’aquest temple, molt refet entre els segles XIV-XVII.

J. Pahissa

L’església és inscrita dins l’àmbit del castell. (FJM-AMB)

Mapa: 35-16(419). Situació: 31TCF790926.

Història

La documentació més antiga que es coneix sobre el lloc és de l’any 987, i fa referència al recinte del castell, si bé no parla específicament de l’església de Sant Pere, sinó del castro que vocant villa de Maier.

El primer castlà establert pels comtes de Barcelona al castell va ser Bernat, fill de Sendred i de Matresida, l’any 1039. Abans del 1079, la...