La Torribera (Santa Coloma de Gramenet)

Hom ha identificat aquesta torre com l’antic Mas Carcereny construït vers el segle XI, encara que les referències documentals no permeten assegurar aquesta identificació d’una manera certa.

Sabem, però, que el 1238 Ponç Tintorer i la seva esposa Dolça fan un establiment a favor de Guilleuma Carcerenya i Guillem Franc d’un mas situat a Santa Coloma, al lloc anomenat de Carcerenya.

Posteriorment en foren els propietaris els Ribera. Després passà als Descoll, els quals la tingueren des del 1450 fins l’any 1528. Més tard fou traspassada a la família Mitjavila, que la posseïen al 1724. Temps després fou dels monjos de Sant Jeroni de la Murtra i després de Joan Artigas.

L’actual masia és un edifici datat al segle XV. D’aquesta època encara conserva 4 finestrals gòtics i dues portes interiors. Al segle XVIII els monjos de Sant Jeroni de la Murtra l’ampliaren i donaren una certa unitat a l’edifici.

L’any 1821 Josep Ingiada adquirí aquesta torre a l’Estat pel preu de 572 000 rals. El 1922, quan aleshores era el seu propietari Josep Gallifa, aquest mas fou comprat per la Mancomunitat de Catalunya, que hi instal·là un sanatori mental. Avui pertany a la Diputació de Barcelona.