Sant Joan de la Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet)

Aquesta església era la capella de la Torre Balldovina i, segurament, es trobava molt a prop de la torre actual. De l’antic temple no es conserva cap vestigi, però és documentat per primer cop els anys 1014 i 1020 quan, juntament amb la fortalesa, era propietat de Balldoví.