Santa Coloma de Gramenet

Situació

Capitell conservat a la parròquia de Sant Josep Oriol, procedent de l’antiga església de Santa Coloma, molt malmès i decorat amb fulles d’acant.

ECSA - Rambol

L’església romànica de Santa Coloma de Gramenet era situada en l’espai que ara ocupa la nau de la de Sant Josep Oriol, arran de la carretera que va a la Roca. Era orientada a llevant i, per tant, perpendicular a l’edifici actual.

Mapa: 37-16(421). Situació: 31TDF343897.

Història

Trobem esmentat el lloc de Gramenet l’any 1012, però les primeres notícies de l’església de Santa Coloma són del...