Mas de Santa Maria del Solà (Biosca)

Situació

Aspecte d’un dels murs romànics d’aquest mas proper a l’església de Santa Maria del Solà.

EFS

Aquest mas es troba al nord-est de Lloberola, a pocs metres a ponent de l’església de Santa Maria del Solà.

Mapa: 34-13 (329). Situació: 31TCG656396.

Cal seguir el mateix itinerari descrit en la monografia anterior.

Casa

El mas és de planta rectangular i s’assenta directament sobre la roca sorrenca, en la qual hi ha una cadolla de 30 cm de diàmetre uns quants metres a l’oest. La coberta i els murs sud i est —en aquest últim s’obre la porta— són de factura moderna...