Sant Nicolau de Biosca

En una punta de la plaça on s’aixeca l’actual església parroquial de Biosca, hi ha la capella de Sant Nicolau. L’església actual no conserva cap element d’estil romànic, fora de l’orientació de la nau. L’actual porta és situada a la façana de llevant.

Les referències que hi fa el capbreu del 1623 denoten que es tracta d’una església força més antiga, i efectivament és així. En la relació de les esglésies i els beneficis eclesiàstics de la diòcesi d’Urgell que pagaren la dècima l’any 1391 consta l’existència d’un clergue anomenat Cabirol, que era beneficiat a Santa Maria de Biosca i a la...