Masia del Mercadal (l’Espunyola)

Situació

Un aspecte de la masia amb un interessant pany de mur d’època alt-medieval.

R. Viladés

Aquesta masia es troba vora l’església de Santa Margarida del Mercadal. De manera que per a veure-la cal seguir pel mateix camí que hem indicat per a la capella. Aquesta masia figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 292-M781: x 93,3 — y 57,6 (31 TCG 933576).

Casa

Aquesta masia presenta uns trets molt interessants. Llàstima que amb els afegitons que s’hi han fet no es pugui veure millor tot el seu parament. La part més interessant, sens dubte, és la paret de llevant.

Fragment de mur amb una porta tapiada, coberta amb un arc de mig punt adovellat.

R. Viladés

La paret de llevant és construïda a base de carreus ben tallats i col·locats amb filades regulars. Al capdavall de la paret, prop ja de l’altre cos d’edifici, encara es pot veure, tapiada, una finestra de grans proporcions, amb arc de mig punt adovellat. Les altres tres finestres foren obertes posteriorment. Ran de teulada hi ha unes petites espitlleres que donen llum al sotateulada.

La façana de migdia, que és la principal, presenta un aspecte diferent, amb finestrals clarament goticitzants, sobretot el finestral del mig.

A la banda de tramuntana hi ha un altre cos d’edifici, que encara que el parament és molt semblant, ens inclinem a creure que no fou construït al mateix temps.

Sota aquest cos hi ha una cel·la de petites mides amb volta apuntada, coneguda com la presó, ja que a la volta hi ha dos forats típics d’aquests habitacles. Ara és modificat, i ja no té la profunditat original.

Dintre la casa, en una part que serveix d’estable, hi ha dos arcs gòtics.

Per les característiques que hem esmentat d’aquesta masia, creiem que cau perfectament dintre l’època que estudiem, encara que per a poder-la descriure adequadament, caldria dur-hi a terme una campanya arqueològica.