Sant Sadurní del Cint (l’Espunyola)

L’actual església del Cint no conserva cap testimoni de la primera construcció romànica o preromànica. Fou totalment transformada els segles XVII i XVIII. El lloc fou un dels primers repoblats a la Vall de Lord, entre els anys 872 i 878, per iniciativa del comte Guifré el Pelós; juntament amb els llocs repoblats de Sisquer, Castelltort, Tentellatge, la Selva, la Mora, Travil, Terres i la Pedra, el Cint (Cincto) fou objecte de l’organització parroquial per part del bisbe urgellenc Galderic, el qual adquirí drets en aquest lloc. Més tard, el comte Sunifred II d’Urgell usurpà a la Seu urgellenca aquests drets i l’any 948 foren reclamats pel bisbe Guisard II d’Urgell. La parròquia del Cint va tenir un paper important en la constitució i formació del primer monestir de la vall de Lord: Sant Llorenç de Morunys. L’any 920 el prevere Sciendiscle, que regia la parròquia del Cint, per ordre del bisbe Radulf d’Urgell, substituí el primer abat de la comunitat monàstica de Sant Llorenç de Morunys en aquesta dignitat, dignitat que ocupà possiblement fins pocs anys abans del 948. Així, dins la comunitat territorial, històrica i religiosa de la Vall de Lord, l’abadia de Morunys existia des de les darreries del segle IX i en foren els seus primers abats, preveres que regentaven parròquies de la Vall. L’organització parroquial al Cint era, doncs, arrelada el segle X i creiem que l’església devia gaudir d’un cert prestigi. L’església del Cint (Cincto) apareix esmentada també en l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell, document del final del segle X o de començament de l’XI. Sant Sadurní del Cint mantingué durant tota l’edat mitjana la categoria parroquial, categoria confirmada en la visita al deganat a la Vall de Lord de l’any 1312. Les modificacions de l’església romànica començaren el segle XVI; l’any 1532 “Iohannes Gato et lacobus Planes alias Arpa” pintaven el retaule de l’església del Cint. El segle XVIII la parroquial del Cint tenia com a sufragània l’església-santuari de la Mare de Déu dels Torrents. Avui el culte és servit pel rector de l’Espunyola.