Sant Pere de l’Esglesiola (l’Espunyola)

L’església de Sant Pere, dins la parròquia de Sant Climent de l’Espunyola, no conserva cap element arquitectònic de la seva construcció romànica. Situada al comtat de Berga i dins el terme del castell de l’Espunyola, fou sempre sufragània de Sant Climent. La primera notícia documental de l’església és de l’any 1112, que surt esmentada com un dels límits d’una donació feta per un particular a Santa Maria de Solsona (De meridie terminis de sent Pere de Esglesiola). L’any 1314 el cavaller R. de Cespunyola, senyor del castell de l’Espunyola va vendre al seu oncle Ramon de Sant Serni, la tercera part del delme que rebia de les esglésies de Sant Pere de l’Esglesiola i de Sant Climent de l’Espunyola.