Pont de Lladrós (Ribera de Cardós)

Situació

L’antic pont, al costat de la capella de la Mare de Déu del Pont, fa de suport a una estructura moderna sobreposada.

ECSA - J. Bolòs

Pont situat sobre el riu Noguera de Cardós, davant del poble de Lladrós, que resta a la riba dreta. Al costat seu hi ha l’ermita de la Mare de Déu del Pont.

Mapa: 34-9(182). Situació: 31TCH563189.

Venint del sud per la carretera, al final del poble de Lladrós, davant d’una fusteria, surt a mà dreta un camí que porta al pont i a l’ermita que hi ha al costat.

Pont

Aquest pont, d’un sol arc, ha estat restaurat i refet en tota la seva part superior per tal de fer-lo més ample. El pont antic, amb un terra de doble vessant, té una llargada d’uns 9 m, repartits en dues parts iguals. L’amplada actual és de 3,2 m, dels quals cal restar uns 70 cm que corresponen a l’eixamplament modern, fet amb ciment. L’alçada de l’arc de mig punt és d’uns 8 m. Les dovelles, força llargues, són de llicorella. La seva datació planteja els mateixos problemes que plantegen tots els altres ponts d’aquesta comarca.