Pont d’Isavarre (Alins de Vallferrera)

Situació

Un dels muntants o arrencada de l’arc d’aquest desaparegut pont, ensorrat fa pocs anys.

ECSA - J. Bolòs

El pont d’Isavarre és situat a la part baixa del poble, a ponent, sobre el riu Noguera Pallaresa, en el camí que portava cap a Sorpe. Actualment és en ruïnes.

Mapa: 33-9(181). Situació: 31TCH443238.

Molt poc abans del revolt que hi ha a la carretera, quan passa per sota la població d’Isavarre, surt un camí a mà esquerra que passa pel costat dels horts, i mena fins a les restes del pont.

Pont

D’aquest pont, que devia ésser força llarg, actualment només es...