Sant Llorenç d’Isavarre (Alins de Vallferrera)

Situació

Església que ofereix una bella estampa, característica en moltes altres parròquies d’aquestes valls.

ECSA - J.A. Adell

L’església parroquial d’Isavarre és a la part alta del Poble, que es troba en la carretera d’Esterri d’Àneu a Alós d’Isil. (JAA)

Mapa: 33-9(181). Situació: 31TCH444240.

Història

El primer esment conegut del lloc d’Isavarre és del 1064, en el conveni signat entre Ramon V i Artau I, en el qual la vila passà al comtat de Pallars Sobirà, si bé el traspàs no fou efectiu fins el 1094. L’any 1090 hi ha documentada la donació del comte Artau II al...