Sant Joan Baptista (Monistrol de Calders)

Situada dins l’antic terme del castell de Calders, al lloc de Monistrol. No degué passar de capella rural, dependent del mas Guardiola o del Solà. L’església apareix documentada el 1206; el 1315 Arnau de Guardiola fundà un benefici en aquesta capella, de la qual hom té notícies fins al 1782. Actualment no se’n coneix amb certesa la ubicació; l’única referència, a més d’estar al costat del mas Guardiola o Solà, és que el 1782 era a dues-centes vares de la parroquial, la qual cosa ha fet suposar que sigui una part de l’edifici on avui hi ha el bar Sport. També hom suposa que aquesta capella no...