Sant Joan de Genestet o Ginestet (Sora)

Dues vegades, l’any 1176 i el 1190, en documents de Sant Joan de les Abadesses, es parla de l’alou de Sant Joan de Ginestet, a Sora. No creiem, però, que es tracti de cap capella o, en tot cas, podria ésser la de Sant Joan del Noguer, que és documentada des de l’any 1245 en el testament de Beatriu de Posa. En tot cas hi ha molta distància entre el mas Ginestet i l’actual capella de Sant Joan del Noguer.