Sant Joan de les Anoves (Oliana)

Situació

Vista de la façana ponentina d’aquest petit edifici format per una única nau.

ECSA – J.A. Adell

L’església de Sant Joan és al costat del mas Sant Joan, situat a uns 15 km d’Oliana per la pista que passa per Eroles i Santa Eulàlia de les Anoves. (JAA)

Mapa: 34–11 (291). Situació: 31TCG632665.

Història

No es coneix cap notícia d’aquesta esglesiola, si bé el lloc de les Anoves és documentat des de l’any 972. Tradicionalment havia estat sufragània de Santa Eulàlia de les Anoves. (MLlC)

Església

Es tracta d’un edifici de filiació dubtosa i molt...