Santa Eulàlia de les Anoves (Oliana)

Situació

Sector de migdia d’aquesta antiga parròquia, actualment abandonada.

ECSA – J.A. Adell

Aquesta església es troba al mig dels camps, al costat de les ruïnes de l’antic veïnat de les Anoves i del cementiri.

Mapa: 34–12(291). Situació: 31TCG623657.

L’itinerari per arribar a l’indret és el mateix que hem descrit en parlar del castell de les Anoves. (JAA)

Història

El lloc de les Anoves és citat en un document del 972 en què Alabaric i Matrona donen a Santa Maria de la Seu una vinya situada “in valle Lezoneas”; i en una donació del 1036, en la qual un...