Sant Martí de Mont-lleví (Peramola)

Situació

Capella romànica, avui transformada en cuina del mas de Mont-lleví.

ECSA - J.A. Adell

L’antiga església de Sant Martí de Mont-lleví és totalment integrada en les estructures de la casa de Montlleví, de la qual constitueix la cuina.

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG549581.

Per a anar-hi, des de la carretera de Peramola a Cortiuda, passada la casa de la Mora, cal prendre un camí a l’esquerra (cap a ponent), i seguir sempre les cruïlles a l’esquerra. En uns 3 km s’arriba a la casa de Mont-lleví, abandonada. (JAA)

Història

L’any 1854, entre els masos existents...