Sant Maurici de Greulera (Illa)

El lloc de Greulera, al fons d’una vall bosquerola, és esmentat des del segle X (vallis Agrevolaria, 941) i la seva església de Sant Maurici des del 1242. Sembla que l’església, documentada a l’edat mitjana, correspon a una capella rectangular, regularment orientada, situada al nord de l’actual capella principal. Al segle XIV depenia del cambrer de Sant Martí del Canigó.