Santa Creu (Illa)

El carrer de Santa Creu recorda l’existència d’aquesta capella, avui desapareguda, però que existia encara a la fi del segle XVIII. Era veïna de Sant Esteve i de la Rodona.