Sant Miquel de Baduell o de Martres (Caldes de Montbui)

Aquesta ermita avui desapareguda era situada al coll de Baduell o d’Armentera, sobre el camí de Caldes a Granollers. El nom inicial amb què fou coneguda és Sant Miquel dels Martres; al segle XIV, però, ja la trobem també amb el nom de Sant Miquel de Baduell.

El primer esment documental és de l’any 1126, quan el monestir de Sant Pau del Camp adquirí l’alou dels Martres que li havia estat empenyorat el 1100. Així com en la descripció de l’alou feta quan s’empenyorà no consta la capella, en canvi en la que es féu quan es comprà hi llegim “…est autem iam prelibatum alodium ecclesiam Sancti Michaelis de Martres…”

Actualment no en queda cap rastre; s’ignora quan es destruí; sabem, però, que el dia de Sant Miquel de 1608 s’hi celebrà missa; sembla també que un tal Duran propietari del mas Camp la restaurà al segle XVIII.