Sant Pau de la Calçada (Figueres)

Situació

Una vista de l’interior de l’església, amb la capçalera al fons.

F. Tur

L’ermita de Sant Pau de la Calçada es troba a 2 km a migdia de Figueres, al Mas de Sant Pau, prop de la riba esquerra del riu Manol.

Mapa: 258M781. Situació: 31TDG980777.

El casal o Mas de Sant Pau és al costat dret de la carretera N-II, anant cap a la frontera. Per visitar l’església, que es troba dins el clos enjardinat de la finca, cal obtenir-ne el permís. (JBH)

Història

El lloc de Sant Pau és esmentat en una butlla del papa Joan XV de l’any 990 a favor del monestir de Sant Pere de Rodes, en la qual, en precisar els límits de l’alou del Far, figura com a límit de ponent que arribava fins al riu Manol: “…in rivo quem dicunt Manivolo situm in alode sancti Pauli qui est subtus sancti Martini Sambucae”.

La fórmula ha de voler dir que Sant Pau era una església subjecta al monestir de Sant Martí de la Muga (a les Escaules); d’aquesta manera hom pot descobrir, amb molta probabilitat d’encert, que cal identificar-la amb la cel·la de Sant Pau de Lirlir, que fou confirmada a aquest monestir en un diploma de Carles el Calb de l’any 844.

L’any 1176 el rei Alfons I confirmà els drets del lloc de “Sancti Pauli de Calciata”, ja amb aquest nom, al monestir de Santa Maria de Vilabertran, que havia cedit Pere de Montagut.

L’església es convertí en parroquial; és esmentada en les Rationes decimarum els anys 1279 i 1280 i als nomenclàtors del segle XIV i, encara, fins l’any 1691. Més tard perdé la categoria parroquial. El temple degué quedar força malmès amb el gran aiguat de l’any 1421, que derruí tot el lloc de Sant Pau de la Calçada. La reconstrucció de l’església resta confirmada per una notícia de l’any 1585, segons la qual el comerciant Francesc Ramera, benefactor també de l’Hospital de Figueres, feu una deixa per a la reconstrucció del temple de Sant Pau de la Calçada.

Actualment, és un santuari o ermita on se celebra un aplec tradicional el tercer diumenge de febrer.

El topònim la Calçada és originat per l’antic camí romà (i anterior) que encara era la via principal que travessava el país a l’edat mitjana. (JBH)

Església

L’església actual de Sant Pau de la Calçada és un edifici d’una nau capçada a llevant per un absis semicircular, obert directament a la nau per un plec de mig punt. Tot l’edifici presenta traces de la seva reconstrucció, en la qual foren aprofitats una gran part dels seus murs, que devien restar drets; la seva forma correspon a una església romànica. L’aparell en les parts originals on es conserva és de petits carreus ben escairats, sense polir, disposats en filades uniformes, sobretot a l’interior.

La volta és de canó, un xic rebaixada, feta amb petites pedres afilerades, unides amb morter de calç.

L’absis té una volta de quart d’esfera, on el mateix tipus de material crea filades semicirculars. La porta, a ponent, és d’un sol arc de mig punt, de petit dovellatge; a sobre hi ha una finestra d’arcs rebaixats; corona la façana una petita espadanya d’un sol arc. Al mur meridional de la nau hi ha una finestra de tipus romànic, de doble esqueixada i arcs de mig punt. Cal remarcar que l’absis no té cap finestra.

Tot i els problemes que presenta la seva filiació, a causa de les reconstruccions que ha patit, la seva part original pot ésser considerada com una obra construïda al final del segle XI o ja al segle XII. (JBH-MLIC)

Bibliografia

  • Joan Badia i Homs: L’arquitectura medieval de l’Empordà, vol. II-A (Alt Empordà), Diputació Provincial de Girona, Girona 1978, pàg. 181; vol. II-B (Alt Empordà), Girona 1985, 2a. ed., Notes a la segona edició, pàg. 557.